Walther Karppinen

& Sønn AS

Bøgata 81
3114 Tønsberg

Tlf: 33 30 99 33
Mobil: 93 40 58 21 (Walter)
post@karppinen.no

Åpningstider:

Mandag-torsdag: 7-15.30
Fredag: 7-13
Lørdag: Stengt

Snøfangere

Snøfangere monteres på tak for å hindre at snø og is is ramler ned fra taket og lager farlige og uønskede situasjoner. Bestemmelser om snøfangere er gitt i bygningsforskriftene, og det kan også være gitt i politivedtaktene i hver enkelt kommune. En generell regel er at det skal monteres snøfangere der det er fare for at snø og is kan rase fra tak ned der allmennheten kan ferdes, for eksempel over fortau i bystrøk eller ved inngangspartier for hus. Snøfangere sikrer at is og snø ikke raser ukontrollert over taket og skader mennesker og eiendom.

Vi leverer typegodkjente snøfangere

Snøfangere og annen taksikring skal være typegodkjent. Det er gårdeier eller huseier som er ansvarlig for at huset er sikret på en forskriftsmessig måte. Walther Karppinen & Sønn AS leverer og monterer snøfangere og isstoppere på alt fra privatboliger til store næringsbygg.

Vi kjenner regelverket for montering av snøfangere. I tillegg har vi bred kompetanse og lang erfaring så vi vet hva som fungerer i praksis. Vi leverer typegodkjente snøfangere i Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sem, Tjøme, Barkåker, Åsgårdstrand, Re, Andebu og Horten.

Kontaktskjema